Onderdeel Master Risicomanagement TU Twente. 

Veranderen gaat gepaard met risico’s. De cijfers liegen er niet om. 70% van alle veranderingen faalt.
Enerzijds door weerstand van medewerkers (39%) en anderzijds door het gedrag van
leidinggevenden (33%). Aandacht voor verandermanagement en leiderschap binnen een Master
Risicomanagement is dan ook geen overbodige luxe.

Vandaag heeft One2change het onderdeel Organisatieverandering; Leiderschap binnen de
Masterclass Organiseren van Risicomanagement van de TU Twente verzorgt. Een groep van 20
gemotiveerde deelnemers, die de Master Risicomanagement volgen, werden in een middag
meegenomen in de wereld van de veranderkunde en leiderschap. Aan de hand van eigen casuïstiek
onderzochten ze weerstanden, risico’s en succesfactoren. De fases van de transformatie en van de
individuele transitie van medewerkers met het kenmerkende gedrag in iedere fases kwamen aan
bod, alsook de veranderstrategieën voor leiders om in de tijd een succesvolle verandering te
realiseren. Met een rugzak gevuld met nieuwe inzichten, theorieën en tools gaan we ervan uit dat de
organisaties van deze risicomanagers in de toekomst bij de 30% van geslaagde veranderingen horen.