TEAMONTWIKKELING

Van samen werken naar samenwerken
 

De steeds sneller op elkaar volgende veranderingen brengen nieuwe uitdagingen mee voor het organiseren van werk. Organisaties zoeken nieuwe manieren de kracht en ervaring van teams te ontketenen en ze te verbinden aan de missie van de organisatie. One2change biedt drie diensten die u helpen de samenwerking in en effectiviteit van teams te verbeteren:

AGILE WERKEN

Organisaties en teams worden geacht steeds beter en sneller inspelen op de veranderende wensen van klanten. Agile is een methode die de klantbehoefte centraal stelt, disciplines samen brengt, de lijnen kort houdt, zorgt voor transparantie en zo een team helpt alert te reageren op verandering. Wij trainen en coachen Product Owners, Scrum Masters en teams zich deze nieuwe manier van werken eigen te maken en de samenwerking en effectiviteit van het team te verbeteren.

EFFECTIEF DOOR VERSCHILLEN

Verschillen tussen mensen stimuleren creativiteit en medewerkers voelen zich meer tevreden in een divers team. Tenminste, als we ons bewust zijn van deze verschillen en er effectief mee om kunnen gaan. Aan de hand van tools als MBTI, Facet5 en Belbin helpen we teamleden hun zelfinzicht te vergroten en begrip te krijgen voor de werkwijzen en persoonlijkheid van anderen. Op deze manier verbeteren we de verbinding van de medewerker met zichzelf en met elkaar. Begrip is het startpunt voor het verbeteren van communicatie en samenwerking.

TEAM PERFORMANCE DIALOOG

De Team Performance Dialoog is één van de workshops die we aanbieden om de effectiviteit van teams te vergroten. Tijdens deze workshop bespreken we de verbinding tussen de teamdoelen en de missie en strategie van de organisatie. Besproken wordt in hoeverre ze teamleden inspireren, motiveren en in beweging zetten. We creëren inzicht in het potentieel van het team en wat nodig is het team in haar kracht te zetten.

 

VOORDELEN ONE2CHANGE:

  • Stimuleer eigenaarschap van team voor eigen ontwikkeling;
  • Ontketen kracht en ervaring van het team;
  • Vergroot flexibele inzetbaarheid;
  • De competenties voor het werk van vandaag, morgen en overmorgen identificeren en ontwikkelen;
  • Vergroot verandervermogen van het team door de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en leiderschap;
  • Medewerkers verbinden aan de missie van de organisatie.
 
KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE DIENSTEN:
 

Veranderen is geen kunst,
duurzaam verbeteren wel.

Het geheel is meer
dan de som van de delen.

Van hard en moet
naar hart en moed.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum