VERANDEREN

Veranderen is geen kunst, duurzaam verbeteren wel.
 

INTEGRATIE of SPLITSING

Bedrijven zijn genoodzaakt zich steeds opnieuw uit te vinden. Ze kopen bedrijven op, stoten onderdelen af of besteden werkzaamheden uit. Fusie, overnames en outsourcing zijn vaak sensitieve trajecten, waarbij het begeleiden van de dimensie Medewerkers van groot belang is. Ze bieden ook kansen medewerkers opnieuw aan zich te binden, kwaliteit te behouden en werk anders te organiseren. Een kritische succesfactor is tijdige en open communicatie. Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een overkoepelende verandervisie en -strategie, de OR adviesaanvraag, het identificeren en voorbereiden van de kritische stakeholders om zo begrip en draagvlak te creëren bij medewerkers die geraakt worden.

CULTUURVERANDERING

Waar veranderingen zich in hoog tempo aandienen, wordt cultuur belangrijker. De organisatiecultuur optimaliseert de onderlinge communicatie en samenwerking. Medewerkers begrijpen elkaar met een half woord en komen snel tot overeenstemming over situaties die zich voordoen. Het gaat om de gedeelde beleving van de dagelijkse gang van zaken. De gewenste cultuur zou een afgeleide van de strategie moeten zijn. Maar wat als uw organisatiecultuur u niet helpt uw strategie te verwezenlijken? Dan kunnen wij met u de processen identificeren die essentieel zijn voor het realiseren van uw strategische doelstellingen en bepalen we in dialoog met de medewerkers het gewenste gedrag, waarden en praktijken. We ontwikkelen interventies die mensen inspireren, verbinden en in beweging zetten, zodat nieuwe praktijken ontstaan.

SOFTWARE ADOPTIE

Het werken is veranderd. Vandaag de dag worden meer software systemen gebruikt dan ooit tevoren. Ieder nieuw systeem belooft betere resultaten. Tegelijkertijd worden medewerkers en klanten hierdoor overweldigd, waardoor de mogelijkheden van digitale middelen onbenut blijven. Om het gebruik te optimaliseren is adoptie cruciaal. One2change garandeert adoptie, door medewerkers voor te bereiden op de voordelen en mogelijkheden van nieuwe software, door innovatieve trainingen en demo’s, bijvoorbeeld door Virtual Reality. Daarnaast zorgen we dat hulp voorhanden is, precies wanneer medewerkers het nodig hebben, door job aids als Contextual Guidance, automatiseren van taken en pro-actieve support.

VOORDELEN ONE2CHANGE:

  • Verandervermogen van organisatie vergroten door de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, leiderschap en cultuur;
  • Medewerkers verbinden aan de missie van de organisatie;
  • Commitment voor de verandering creëren, zodat de verandering van binnenuit ontstaat;
  • Stimuleren van flexibele inzetbaarheid;
  • Resultaat van de verandering meetbaar maken en eventueel bijsturen.
 
KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE DIENSTEN:
 

Het geheel is meer
dan de som van de delen.

Van samen werken
naar samenwerken.

Van hard en moet
naar hart en moed.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum