ORGANISATIEVERANDERING

Veranderen is geen kunst, duurzaam verbeteren wel.
 

INTEGRATIE of SPLITSING

Bedrijven zijn genoodzaakt zich steeds opnieuw uit te vinden. Ze kopen bedrijven op, stoten onderdelen af of besteden werkzaamheden uit. Fusie, overnames en outsourcing zijn vaak sensitieve trajecten, waarbij het begeleiden van de dimensie Medewerkers van groot belang is. Ze bieden ook kansen medewerkers opnieuw aan zich te binden, kwaliteit te behouden en werk anders te organiseren. Een kritische succesfactor is tijdige en open communicatie. Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een overkoepelende verandervisie en -strategie, de OR adviesaanvraag, het identificeren en voorbereiden van de kritische stakeholders om zo begrip en draagvlak te creëren bij medewerkers die geraakt worden.

CULTUURVERANDERING

De organisatiecultuur optimaliseert de onderlinge communicatie en samenwerking. Medewerkers begrijpen elkaar met een half woord en hoeven niet steeds opnieuw tot overeenstemming te komen over situaties die zich voordoen. De kern is de gedeelde beleving van de dagelijkse praktijken. De gewenste cultuur zou een afgeleide van de strategie moeten zijn. Maar wat als u ziet dat uw organisatiecultuur u niet helpt uw strategie te verwezenlijken? Dan kunnen wij met u de processen identificeren die essentieel zijn voor het realiseren van uw strategische doelstellingen en bepalen we in dialoog met de medewerkers het gewenste gedrag, waarden en praktijken. We ontwikkelen interventies die mensen inspireren, verbinden en in beweging zetten, zodat nieuwe praktijken ontstaan.

SOFTWARE IMPLEMENTATIE

Nieuwe software kan de productiviteit verbeteren, meer inzicht verschaffen, kosten besparen en nieuwe mogelijkheden ontsluiten, mits ze op de juiste manier wordt gebruikt. En dat is precies waarom veel softwareimplementaties niet slagen. De oorzaak is vaak weerstand en onbekendheid. Ons vertrekpunt is commitment creëren om medewerkers vervolgens te trainen het resultaat van de software te maximaliseren.

VOORDELEN ONE2CHANGE:

  • Verandervermogen van organisatie vergroten door de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, leiderschap en cultuur;
  • Medewerkers verbinden aan de missie van de organisatie;
  • Commitment voor de verandering creëren, zodat de verandering van binnenuit ontstaat;
  • Stimuleren van flexibele inzetbaarheid;
  • Resultaat van de verandering meetbaar maken en eventueel bijsturen.
 
KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE DIENSTEN:
 

Het geheel is meer
dan de som van de delen.

Van samen werken
naar samenwerken.

Van hard en moet
naar hart en moed.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum