LEREN

Het geheel is meer dan de som der delen.
 

Leren heeft een duidelijke link met groei, innovatie en motivatie. Een Lerende Organisatie reageert sneller op veranderingen en laat een hogere productiviteit en klanttevredenheid zien. One2change heeft vier diensten die u helpen de volgende stap naar een Lerende Organisatie te maken:

VISIE OP LEREN

Het denken over leren in organisaties heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Nieuwe vormen van leren hebben een prominente plaats ingenomen. Mensen zijn tegenwoordig meer ingesteld op een leven lang leren en zijn bereid op het werk als in eigen tijd zichzelf professioneel verder te ontwikkelen. De opkomst van goede online content heeft lange ontwikkeltrajecten veranderd in een focus op content curation. Hoe kan leren de strategische richting van uw organisatie ondersteunen en de nieuwe mogelijkheden optimaal benutten? Wat hebben medewerkers nodig om de strategische doelen te realiseren? Een heldere visie op leren is een voorwaarde voor een succesvolle transformatie in leren. One2change helpt u met het ontwikkelen van een gedragen visie, aan de hand van uw organisatiestrategie en samen met de medewerkers van uw organisatie. We organiseren om mensen te inspireren over de nieuwe mogelijkheden in leren, we bieden inzicht in de huidige en noodzakelijke volwassenheidsniveau en ontwikkelen een aangrijpende visie die breed gedragen wordt.

INNOVATIEF LEERAANBOD

Klassikaal leren is allang niet meer de standaard. Kennis en vaardigheden kunnen op de werkplek in het proces ontwikkeld worden. Digitale technologieën stellen medewerkers in staat te leren waar en wanneer ze maar willen en data zorgt ervoor dat de leeroplossingen aangeboden worden waar ze het meest nodig zijn.  Online communities brengen mensen met dezelfde interesses samen om ervaringen en oplossingen uit te wisselen. Leren is het meest effectief als er een goede balans is tussen de verschillende manieren van leren. Tegelijkertijd worstelen veel organisaties om hun leeraanbod continue aan te laten sluiten bij de behoeftes van de organisatie en de leerstijlen van medewerkers. One2change werkt met u samen om uw portfolio relevant te houden door een analyse van uw portfolio en het herontwerp van processen en leeroplossingen.

VERANDEREN VAN DE LEERCULTUUR

Het implementeren van een nieuw Learning Management Systeem of beschikbaar stellen van een andere innovatieve tool of platform, betekent nog niet dat medewerkers op een andere manier gaan leren. Om het leren in de organisatie duurzaam te veranderen, is van belang dat de leercultuur verandert. One2change leert uw medewerkers hoe de nieuwe middelen hun ontwikkeling ondersteunen en verandert niet alleen het gedrag van medewerkers, managers en HR, maar ook de context. Wij helpen u met het ontwikkelen en uitvoeren van een veranderplan dat aandacht heeft voor gedrag, processen en beleid en de organisatiecultuur in lijn brengt met de beoogde doelen waarmee de verandering ingezet is.

LEARNING ANALYTICS

Leren kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van uw strategie en organisatieverandering. Organisaties kunnen continue transformeren door het ontwikkelen van haar medewerkers. Tegelijk zijn op maat gemaakte leerinterventies kostbaar en is het belangrijk goede afwegingen te maken op het gebied van investeringen in leren. Helaas wordt leren nog vaak als kostenpost gezien en wordt de strategische waarde onderschat. One2change maakt het rendement van leerinterventies inzichtelijk, ontwikkelt een strategie voor budgetallocatie en helpt u slimme investeringen te doen. Door het beoogde eindpunt als startpunt te nemen bij contentontwikkeling, kan het rendement worden gemeten en de impact van leren worden vergroot.

VOORDELEN ONE2CHANGE:

  • Lerend vermogen vergroten door nieuwste technologieën te ontsluiten en een efficiënte en effectieve leerorganisatie in te richten
  • Stimuleren van flexibele inzetbaarheid;
  • De competenties voor het werk van vandaag, morgen en overmorgen identificeren en ontwikkelen;
  • Eigenaarschap bij medewerkers voor eigen ontwikkeling stimuleren;
  • Kracht en ervaring van teams en medewerkers ontketenen.
 
KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE DIENSTEN:

Veranderen is geen kunst,
duurzaam verbeteren wel.

Van samen werken
naar samenwerken.

Van hard en moet
naar hart en moed.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum