LEARNING MANAGEMENT

Het geheel is meer dan de som der delen.
 

Leren heeft een duidelijke link met groei, innovatie en motivatie. Een Lerende Organisatie reageert sneller op veranderingen en laat een hogere productiviteit en klanttevredenheid zien. One2change heeft drie diensten die u helpen de volgende stap naar een Lerende Organisatie te maken:

VISIE OP LEREN

Hoe kan uw afdeling Learning & Development aansluiten op de strategische richting van uw organisatie en deze ondersteunen? Wat hebben medewerkers nodig om de strategische doelen te realiseren? Er zou geen transformatie in leren moeten starten, zonder een duidelijke en gedragen visie op leren. Overeenstemming over de stip op de horizon zal een transformatie doen versnellen. Aan de hand van een vragenlijst brengen wij met uw medewerkers in kaart waar de afdeling Learning & Development momenteel staat. De scan wordt uitgevoerd over de dimensies Organisatie, Tools, Content, Administratie, Governance en Reporting. Ook brengen we aan de hand van de organisatiestrategie in kaart wat het gewenste niveau van volwassenheid van Learning is. Door deze resultaten met elkaar te vergelijken en met uw team te bespreken, ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie op leren en implementatiestrategie. Door de zorgvuldige wijze waarop dit proces begeleid wordt, bent u verzekerd van commitment voor de visie en de strategie, die u in staat zal stellen te versnellen in de implementatie.

LEARNING INNOVATIE

Het denken over Leren in organisaties heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Klassikaal leren is allang niet meer de standaard. Kennis en vaardigheden kunnen op de werkplek in het proces ontwikkeld worden. Digitale technologieën stellen medewerkers in staat waar en wanneer ze willen te leren en data zorgt ervoor dat de leeroplossingen aangeboden worden waar ze het meest nodig zijn. De opkomst van goede online content hebben lange ontwikkeltrajecten veranderd in een focus op content curation. Online communities brengen mensen met dezelfde interesses samen om ervaringen en oplossingen uit te wisselen. Mensen zijn tegenwoordig meer ingesteld op een leven lang leren en zijn bereid op het werk als in eigen tijd zichzelf professioneel verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld aan de hand van zelfhulpmiddelen. Leren is het meest effectief en impactvol als er een goede mix en balans is tussen deze verschillende manieren van leren. Wij organiseren workshops om uw afdeling Learning & Development te inspireren en een nieuw perspectief op Learning te geven. Daarnaast werken we als project- en change managers mee transformaties in leren te realiseren.

CHANGING THE LEARNING CULTURE

Voor medewerkers begint de transformatie van leren pas echt zodra een technische implementatie live gebracht wordt. Tot die tijd vond de transformatie vooral achter te schermen plaats. Vanaf het moment dat medewerkers toegang krijgen tot het nieuwe Learning Management Systeem, het Content Platform of de Community of Practice moeten zij leren en ervaren in de praktijk hoe deze nieuwe middelen hen ondersteunen in hun ontwikkeling en hoe ze eigenaarschap voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen nemen. Dit vraagt om ander gedrag, niet alleen van medewerker zelf, maar ook van de leidinggevende en HR. Als de leercultuur van de organisatie niet mee veranderd, is de nieuwe oplossing slechts oude wijn in nieuwe zakken. Onderschat de tijd die het kost om een leercultuur te veranderen niet. Al tijdens de technische implementatie wordt de organisatie voorbereid op de nieuwe tools, processen en beleid. Na de go-live verplaatst de focus naar gedrag en cultuur. Wij helpen u met het ontwikkelen en uitvoeren van een veranderplan dat de organisatiecultuur in lijn brengt met de visie die ten grondslag ligt aan de transformatie op leren.

METEN = WETEN

Leren kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van uw strategie en organisatieverandering. Organisaties kunnen continue transformeren door het ontwikkelen van haar medewerkers. Tegelijk zijn op maat gemaakte leerinterventies kostbaar en is het belangrijk goede afwegingen te maken op het gebied van investeringen in leren. Helaas worden Corporate Universities, Academies en Afdelingen Leren & Ontwikkelen nog vaak als kostenpost gezien en wordt de strategische waarde onderschat. Daarom te meer is het van belang om het rendement van leerinterventies inzichtelijk te maken, slimme afwegingen te maken en investeringen te doen.

Door bij de ontwikkeling van leerinterventies het eindpunt duidelijk te hebben, kan het rendement beter worden gemeten. Wij kunnen uw afdeling Learning doorlichten en adviseren organisaties waar zij kosten kunnen besparen en de impact van leren kunnen vergroten.

VOORDELEN ONE2CHANGE:

  • Lerend vermogen vergroten door nieuwste technologieën te ontsluiten en een efficiënte en effectieve leerorganisatie in te richten
  • Stimuleren van flexibele inzetbaarheid;
  • De competenties voor het werk van vandaag, morgen en overmorgen identificeren en ontwikkelen;
  • Eigenaarschap bij medewerkers voor eigen ontwikkeling stimuleren;
  • Kracht en ervaring van teams en medewerkers ontketenen.
 
KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE DIENSTEN:

Veranderen is geen kunst,
duurzaam verbeteren wel.

Van samen werken
naar samenwerken.

Van hard en moet
naar hart en moed.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum