OPLOSSINGEN

UITDAGINGEN IN HET ORGANISEREN VAN WERK

Organisaties staan vandaag de dag voor grote uitdagingen. Doelen als groei, winstgevendheid, innoveren en transformeren en het verbeteren van de productiviteit worden vaak gelijktijdig geambieerd, terwijl de omgeving complexer en meer versnipperd is. Organisaties moeten voldoen aan nieuwe economische modellen en toenemende wet- en regelgeving.

Ook het organiseren van mensen brengt uitdagingen met zich mee. Organisaties moeten continue innoveren en de verwachtingen van de klant steeds overtreffen, terwijl ze geconfronteerd worden met tekorten op de arbeidsmarkt en competenties van mensen die niet altijd meer aansluiten bij de nieuwe vereisten op de werkvloer. De druk op de toegevoegde waarde van medewerkers neemt toe, terwijl rekening gehouden moet worden met ethische vraagstukken en vertrouwen. Organisaties zoeken nieuwe manieren de kracht en ervaring van teams en medewerkers te ontketenen en ze te verbinden aan de missie van de organisatie.

Voor medewerkers betekent dit alles dat er meer van ze verwacht wordt en flexibel zijn, dat ze snappen waar de organisatie naartoe gaat, mee bewegen, nadenken over het werk van vandaag, morgen en overmorgen en de competenties ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Om als organisatie deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben we een aantal oplossingen ontwikkeld. Deze oplossingen zijn erop gericht duurzame verbeteringen te realiseren op het gebied van leren en veranderen.

UITDAGINGEN

 • Veelzijdige organisatiedoelstellingen;
 • Complexere omgeving & versnippering;
 • Toenemende wet- en regelgeving;
 • Verwachtingen continue overtreffen;
 • Tekorten op de arbeidsmarkt;
 • Nieuwe werkwijzes;
 • Ethische vraagstukken en vertrouwen;
 • Medewerkers zoeken naar zingeving.
OPLOSSINGEN

Wij helpen u graag met onze diensten:

 

Veranderen is geen kunst,
duurzaam verbeteren wel.

Het geheel is meer
dan de som van de delen.

Van samen werken
naar samenwerken.

Van hard en moet
naar hart en moed.

 
VOORDELEN OPLOSSINGEN ONE2CHANGE
 • Lerend vermogen vergroten door nieuwste technologieën te ontsluiten en een efficiënte en effectieve leerorganisatie in te richten;
 • De competenties voor het werk van vandaag, morgen en overmorgen identificeren en ontwikkelen;
 • Verandervermogen van organisatie vergroten door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, leiderschap en cultuur;
 • Medewerkers de verandering laten ervaren door de inzet van innovatieve oplossingen;
 • Medewerkers verbinden aan de missie van de organisatie;
 • Stimuleren van flexibele inzetbaarheid;
 • Kracht en ervaring van teams en medewerkers ontketenen;
 • Eigenaarschap bij medewerkers voor eigen ontwikkeling stimuleren.
 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum