EXPERTISES

 

Het geheel is meer
dan de som van de delen.

Veranderen is geen kunst,
duurzaam verbeteren wel.

Van hard en moet
naar hart en moed.

 
UITDAGINGEN IN HET ORGANISEREN VAN WERK

Organisaties staan vandaag de dag voor grote uitdagingen. Doelen als groei, winstgevendheid, innoveren, transformeren en het verbeteren van de productiviteit worden vaak gelijktijdig geambieerd, terwijl de omgeving complexer en meer versnipperd is. Tegelijkertijd doen nieuwe economische modellen hun intrede en neemt wet- en regelgeving toe.

Ook het organiseren van mensen brengt uitdagingen mee. Terwijl organisaties gesteld staan voor dubbelzinnige doelstellingen, is het lastig goed personeel te vinden en verouderen kennis en vaardigheden op de werkvloer in rap tempo. De druk op mensen neemt toe. Ethiek, vertrouwen, gezondheid en welzijn worden belangrijkere thema’s. Kortom, organisaties zoeken nieuwe manieren kracht en ervaring te ontketenen en medewerkers te binden aan de missie van de organisatie.

 

Voor medewerkers betekent dit alles dat er meer van ze verwacht wordt en flexibel zijn, dat ze snappen waar de organisatie naartoe gaat, mee bewegen, nadenken over het werk van vandaag, morgen en overmorgen en de competenties ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Om als organisatie deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we een aantal innovatieve oplossingen ontwikkeld. Deze oplossingen vergroten de impact van leren, het verandervermogen en de effectiviteit van leiderschap.

 
UITDAGINGEN
 • Dubbelzinnige doelstellingen;
 • Complexere omgeving & versnippering;
 • Toenemende wet- en regelgeving;
 • Verwachtingen continue overtreffen;
 • Tekorten op de arbeidsmarkt;
 • Nieuwe werkwijzes;
 • Ethische vraagstukken en vertrouwen;
 • Medewerkers zoeken naar zingeving.
 
VOORDELEN OPLOSSINGEN ONE2CHANGE
 • Lerend vermogen vergroten door nieuwste technologieën te ontsluiten en een efficiënte en effectieve leerorganisatie in te richten;
 • De competenties voor het werk van vandaag, morgen en overmorgen identificeren en ontwikkelen;
 • Verandervermogen van organisatie vergroten door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, leiderschap en cultuur;
 • Medewerkers de verandering laten ervaren door de inzet van innovatieve oplossingen;
 • Medewerkers verbinden aan de missie van de organisatie;
 • Stimuleren van flexibele inzetbaarheid;
 • Kracht en ervaring van teams en medewerkers ontketenen;
 • Eigenaarschap bij medewerkers voor eigen ontwikkeling stimuleren.
 
 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum