ONZE AANPAK

We geloven dat echte verandering alleen van binnenuit kan ontstaan en vinden dan ook dat een verandering pas succesvol is als het gedrag van mensen mee veranderd is. Daarom besteden we in onze trajecten veel aandacht aan het creëren van commitment. We betrekken medewerkers bij het bepalen van de richting, inspireren en motiveren mensen in beweging te komen en vergroten het commitment via netwerken van ambassadeurs. Achter alles wat we doen, gaat een model schuil, een methodische benadering om de impact van leren en het verandervermogen blijvend te vergroten. Hierbij een tipje van de sluier…

Het model is cyclisch, want leren en veranderen zijn geen lineaire processen. Feedback ophalen, leren en openstaan voor nieuwe inzichten zijn allemaal belangrijk om voor het realiseren van een succesvolle transformatie. Onderstaand de verschillende fases en stappen die doorlopen worden om de organisatie voor te bereiden op de verandering, commitment te creëren en het resultaat te borgen in de organisatie.

Het model bestaat uit vier fasen:

1. DOORDACHT VOORBEREIDEN

De nadruk ligt op de noodzaak voor de verandering scherp krijgen, een team met kartrekkers bij elkaar krijgen, het ontwikkelen van een inspirerende visie, het identificeren van stakeholders en het doorgronden van de impact van alle aspecten van de verandering voor die groepen. Medewerkers worden geconsulteerd en betrokken bij de voorbereidingen, waardoor commitment en de beste oplossingen ontstaan.

2. SENSITIEF IMPLEMENTEREN

Zodra helder is wat de verandering voor de verschillende doelgroepen behelst, kan begonnen worden met de implementatie. We ontwikkelen interventies die medewerkers inspireren en motiveren in beweging te komen. Leidinggevende spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast worden belemmeringen voor de verandering in de omgeving en cultuur geïdentificeerd en passende oplossingen ingericht.

3. ZORGVULDIG METEN

Door het resultaat van de verandering meetbaar te maken en te luisteren naar de (interne) klant worden verbeterpunten geïdentificeerd en kunnen activiteiten bijgesteld worden. Een verbetering is bereikt als de gestelde doelen zichtbaar tot uiting komen in houding en gedrag.

4. DUURZAAM VERBETEREN

Aan de hand van de inzichten uit de vorige fase wordt de verandering verder verankerd, wordt de strategie bijgesteld en worden vervolgstappen geïdentificeerd om dichter bij het doel te komen.

OPEN

We zijn open en toegankelijk. We houden onze oren en ogen open voor feedback en nieuwe inzichten. We zijn benaderbaar en mensen voelen bij ons ruimte ons in vertrouwen te nemen, hun zorgen te uiten en mee te denken.

ERVAREN

We zijn ervaren professionals op het gebied van leren en veranderen, we zijn conceptueel en denken vooruit en hebben onze ervaring omgezet naar een aanpak waarin we anderen kunnen meenemen en opleiden.

RESULTAATGERICHT

We zijn resultaatgericht en vasthoudend.  We zetten kansen en uitdagingen om in concrete acties om ons doel te bereiken. Voor ons is een verandering pas geslaagd als de verandering zichtbaar wordt in gedrag.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum