ONZE AANPAK

We geloven dat echte verandering alleen van binnenuit kan ontstaan en vinden een verandering pas geslaagd als het gedrag van mensen mee veranderd is. Wij helpen uw organisatie dit te realiseren. In onze trajecten besteden we veel aandacht aan het creëren van commitment. We betrekken medewerkers bij het bepalen van de richting, inspireren en motiveren mensen in beweging te komen en vergroten het draagvlak door netwerken van ambassadeurs. We laten medewerkers de verandering ervaren door de inzet van innovatieve oplossingen, zoals Virtual Reality en Digital Adoption Platforms. Achter alles wat we doen, gaat een model schuil, om de impact van leren en het verandervermogen blijvend te vergroten. Hierbij een tipje van de sluier…

Het model is cyclisch, want leren en veranderen zijn geen lineaire processen. Feedback ophalen, leren en openstaan voor nieuwe inzichten zijn allemaal belangrijk om voor het realiseren van een succesvolle transformatie. Onderstaand de verschillende fases en stappen die doorlopen worden om de organisatie voor te bereiden op de verandering, commitment te creëren en het resultaat te borgen in de organisatie.

Het model bestaat uit vier fasen:

1. DOORDACHT VOORBEREIDEN

De nadruk ligt op de noodzaak voor de verandering scherp krijgen, een team met kartrekkers bij elkaar krijgen, het ontwikkelen van een inspirerende visie, het identificeren van stakeholders en het doorgronden van de impact van alle aspecten van de verandering voor die groepen. Medewerkers worden geconsulteerd en betrokken bij de voorbereidingen, waardoor commitment en de beste oplossingen ontstaan.

2. SENSITIEF IMPLEMENTEREN

Zodra helder is wat de verandering voor de verschillende doelgroepen behelst, kan begonnen worden met de implementatie. We ontwikkelen interventies die medewerkers inspireren en motiveren in beweging te komen. Leidinggevende spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast worden belemmeringen voor de verandering in de omgeving en cultuur geïdentificeerd en passende oplossingen ingericht.

3. ZORGVULDIG METEN

Door het resultaat van de verandering meetbaar te maken en te luisteren naar de (interne) klant worden verbeterpunten geïdentificeerd en kunnen activiteiten bijgesteld worden. Een verbetering is bereikt als de gestelde doelen zichtbaar tot uiting komen in houding en gedrag.

4. DUURZAAM VERBETEREN

Aan de hand van de inzichten uit de vorige fase wordt de verandering verder verankerd, wordt de strategie bijgesteld en worden vervolgstappen geïdentificeerd om dichter bij het doel te komen.

RESULTAATGERICHT

We zijn gedreven en gepassioneerd in alles wat we doen en weten deze drive over te brengen op de mensen en de organisaties waarmee we werken. We zijn aanjagers en doorzetters, want we geloven dat het momentum benutten en   vasthouden de sleutel tot het realiseren van de verandering is. Voor ons is een verandering pas geslaagd als de verandering zichtbaar wordt in gedrag.

PROFESSIONEEL

We zijn ervaren professionals op het gebied van leren en veranderen. We zijn onafhankelijk, fris en scherp. We zijn conceptuele en creatieve denkers en hebben onze ervaring omgezet in een aanpak waarin we anderen kunnen meenemen en opleiden.

COMMITTED

Voor ons in een traject geslaagd als medewerkers zeggen: ‘We want to change!’. Commitment creëren voor de verandering is ons ultieme doel en wij zijn erop gebrand dat doel voor u te bereiken.

OPEN

We zijn open en toegankelijk. We houden onze oren en ogen open voor feedback en nieuwe inzichten. We zijn benaderbaar en mensen voelen bij ons ruimte ons in vertrouwen te nemen, hun zorgen te uiten en mee te denken.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Bussum