ONZE AANPAK

We geloven dat echte verandering alleen van binnenuit kan ontstaan. Een verandering is pas geslaagd als het gedrag van mensen mee veranderd is. We besteden in onze trajecten daarom veel aandacht aan het creëren van commitment. We betrekken medewerkers bij het bepalen van de richting, inspireren en motiveren mensen in beweging te komen en vergroten het draagvlak door netwerken van ambassadeurs. We laten medewerkers de verandering ervaren door de inzet van innovatieve oplossingen zoals Virtual Reality en Digital Adoption Platforms.

Medewerkers horen zeggen: 'We want to change!', dat is waar wij het voor doen!

Onze visie op veranderen is uitgewerkt in een model dat helpt de impact van leren, het verandervermogen en de effectiviteit van leiderschap blijvend te vergroten.

Het model is cyclisch, want leren en veranderen zijn geen lineaire processen. Feedback ophalen, leren en openstaan voor nieuwe inzichten zijn allemaal belangrijk om voor het realiseren van een succesvolle transformatie. Onderstaand de verschillende fases en stappen die doorlopen worden om de organisatie voor te bereiden op de verandering, commitment te creëren en het resultaat te borgen in de organisatie.

Het model bestaat uit vier fasen:

1. DOORDACHT VOORBEREIDEN

De noodzaak voor de verandering wordt scherp gekregen, een team met kartrekkers wordt bij elkaar gebracht, en samen ontwikkelen we een inspirerende visie. We identificeren de stakeholders en doorgronden de impact van de verschillende aspecten van de verandering voor iedere groep. We betrekken medewerkers maximaal bij de voorbereidingen, waardoor commitment en de beste oplossingen ontstaan.

2. SENSITIEF IMPLEMENTEREN

Op basis van de impact die in kaart gebracht zijn, wordt de implementatie ingezet. We ontwikkelen interventies die medewerkers inspireren en motiveren in beweging te komen. Leidinggevende spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast worden belemmerende factoren geïdentificeerd en wordt gezocht naar passende oplossingen.

3. ZORGVULDIG METEN

Door de status van de verandering te meten en ons oor  te luister te leggen, kunnen verbeterpunten geïdentificeerd worden en kunnen activiteiten waar nodig bijgesteld worden. Een verandering is pas bereikt als de gestelde doelen zichtbaar in houding en gedrag tot uiting komen.

4. DUURZAAM VERBETEREN

Aan de hand van de inzichten uit de vorige fase wordt het behaalde resultaat verder verankerd, wordt de strategie bijgesteld en worden vervolgstappen geïdentificeerd om dichter bij het doel te komen.

PROFESSIONEEL

We brengen een schat aan ervaring op het gebied van leren, veranderen en leiderschap mee en delen die graag met de mensen met wie we samenwerken.

COMMITTED

We zijn gedreven en gepassioneerd in alles wat we doen en weten deze drive over te brengen op de mensen en de organisaties waarmee we werken.

OPEN

We zijn open en toegankelijk. Mensen voelen bij ons ruimte ons in vertrouwen te nemen, hun zorgen te uiten en mee te denken. Door open te staan voor feedback en nieuwe inzichten geloven we onze doelen te bereiken.

 

035 - 888 02 89

 
 
 

info@one2change.nl

 
 
 

Naarden